### Ur Naturvetaren (www.naturvetarna.se), augusti 2008 ###

Excellens i Rävinge

Nu
är det snart en Sådan Där Månad igen. Ansökningsmånad. De Stora
pengarna skall delas ut. Alla skall vi ägna en månad åt att söka, och
nästan alla skall vi få avslag. Hur excellent personlighet och ansökan
måste jag sälja in? Och spelar det någon roll att jag är excellent inom
MIN forskning (annars hade jag väl inte kommit ända hit? eller? kanske
är jag värdelös när allt kommer omkring) när så många andra är
excellenta inom SIN forskning – pengarna räcker inte till alla
excellenta, och definitivt inte alla de som inte bedöms vara excellenta
men fortfarande är himla smarta och coola och duktiga forskarna inom
diverse obskyra fält.
Ångesten över att fylla
forskningsbeskrivningen med 18.000 tecken byts snabbt till hur sjutton
skall jag kunna dra bort 7.000 tecken utan att snuttifiera och
stupidifiera tre års forskning? Vad skall jag sätta för titlar på de sju
publikationer jag förväntar mig att få ut ur forskningsprojektet? Vilka
konferenser har jag tänkt att åka och presentera min forskning på om
tre år? Vilka gymnasieskolor skall jag populärvetenskaplifiera mig
inför? Vad är priset på diesel i Patagonien år 2011 (att ange i
kostnadsberäkningen för planerad fältresa)?
Det mest absurda är väl
att vi alla, sökande som bedömare som finansierande myndighet, vet att
forskning inte fungerar på detta vis. Det är omöjligt att detaljplanera
ett eller tre eller fem års forskning. Det handlar inte bara om att
Murphys lag och Hofstadters lag [mental komihåglapp: att googla]
garanterat kommer att påverka planeringen – i forskning så uppstår
alltid nya frågor och ofta så visar sig en sidoväg vara mer intressant
än det man trodde var huvudspåret. Har någon forskare någon gång lämnat
in en redogörelse* som stämmer med det man ansökte om? Tillåt mig
tvivla. (Och OM – var det i så fall en excellent forskare?)
Till sist
får jag nästan tvångstankar och vill lämna in en ansökan om… kork?
“Kära Rävinge Foskningsbank! Skulle ni kunna ge mig ett lån om en miljon
korkar? Med Yttersta Välbefinnande, Er Tradilalia Träsk.” Kanske om jag
lägger in något trendigt i slutsatsen? Om hållbar innovativ
korkutveckling?

Kram från er Tant Träsk (PhD)

*Angående
redogörelser… Jag har en liggande från början av min doktorandtid…
Jag började på den inom utsatt tid. Men det var omöjligt att skriva den
Ekonomiska Redovisningen. Jag försökte, med följden att redogörelsen
omöjligt kunde skickas in.
Från mitt utkast: Det anslag jag fick
(kommentar: 30% av sökt belopp) räckte inte till det ansökan gällde. På
grund av universitetets policy gick dessutom 35% av anslaget bort i
overheadkostnader. (kommentar: hur många procent av sökt belopp är jag
nere i nu?) […] Varför har ni så mycket kork på ert stipendiekansli?
Med Yttersta Välbefinnande, Proto-doktor Träsk