(januari 2009)

FRÅGA:

Kära Tant,

Jag är djupt troende medlem av församlingen Svävande Ord (www.herregud.com).

Vår herre har låtit pröva mig med en hjärtåkomma som påstås kunna botas genom elkonvertering.

Mitt
problem är att jag har fått en hjärtläkare med ett muslimskt namn. Jag
är orolig för att jag skall vakna upp som muslim efter elkonverteringen.
Det är sånt som man hamnar i helvetet för!

Vad säger kära tant,
skall jag chansa och låta elkonvertera mig av denne potentiellt otrogne
man, eller bör jag säga nej till elkonverteringen och be församlingen
att be för mitt hjärta?

SVAR:

Jaa du, detta är ett delikat problem. Även om du hade fått tilldelat
en läkare med svenskklingande namn så kan det ju inte garantera hur
elkonverteringen slutar. Kanske läkaren själv har blivit elkonverterad
och vaknat upp som ateist. Eller något annat obehagligt.

Om du kan
vänta något år så kommer det dock att tas ett riksdagsbeslut angående
religion hos elkonverterande läkare. Regeringen har genom
Kristdemokraterna lämnat en proposition till riksdagen som i korthet
innebär att läkare får utföra elkonvertering om det efter oberoende
utredning kan garanteras att läkaren i fråga har samma religion som den
som skall konverteras. (En tidigare motion med krav att endast sant
kristna läkare får utföra elkonvertering har tidigare tappats bort.)

Den
proposition som skall beslutas om gäller dock endast hjärtsjuka med
diagnosen hjärtFLIMMER. Om du har oturen att istället ha hjärtFLADDER så
får du dessvärre nöja dig med den läkare du får, eller resa till t ex
Kansas för att utföra konverteringen för egna pengar.

Tills vidare säger vi bara INCH ALLAH etc

Tant Tradilalia Trut